در باره ما | United Colors Of Bipolars

در باره ما


 

اختلالات خلقی‌ دوقطبی بای‌ پلار bipolars disorder self

ucbipolars#

اختلالات خلقی‌ دوقطبی بای پولارbipolars disorder اختلالات خلقی‌ دوقطبی بای‌ پلار bipolars disorder selfاختلالات خلقی‌ دوقطبی بای پولارbipolars disorder

من امیر هستم و یک دو قطبی، دارم تلاش می‌کنم یه انجمن از بیماران دو قطبی مثل خودم درست کنم، تا بتونیم تجربه هامونو به هم بگیم ….

اگه تو هم مثل من هستی‌ به ما بپیوند ، خیلی‌ بهت نیاز داریم.

اگه پیشنهادی داری حتما بهم بگو

امیدوارم عکسای تو این قسمت هی‌ زیاد و زیاد تر بشه

دمتون گرم

« (Previous Post)


Comments are Closed

© 2018: United Colors Of Bipolars

Developed by iAmir

Visit Us On Facebook